Inne
Czy outsourcing IT zawsze wpisuje się w strategię rozwoju firmy?

Według tegorocznego raportu Orange Insights, 63 proc. przedstawicieli dużych firm i korporacji działających w Polsce uważa, że outsourcing pozwala budować przewagę konkurencyjną. Rynek wciąż się rozwija i w kolejnych latach obserwować będziemy stopniowy wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniami. Jedną z największych korzyści dla firm, które zdecydują się skorzystanie z nowoczesnych usług biznesowych jest widoczna redukcja kosztów operacyjnych. W przypadku outsourcingu druku oszczędności kształtują się na poziomie 10-40 proc. Jednak wielu decydentów wciąż zastanawia się kiedy wprowadzić odpowiedni model outsourcingowy, tym bardziej, że istnieje szereg okoliczności w których konieczne jest skorzystanie z własnych pracowników.

Bardzo często specyfika działalności firmy sprawia, że skorzystanie z outsourcingu całych procesów wymagało by zmiany istniejących procedur lub wiązałoby się z dodatkowymi kosztami w zakresie implementacji rozwiązań. W tej sytuacji najlepszym wyjściem jest skorzystanie ze wsparcia własnej kadry. Taki stan rzeczy nie wyklucza jednak możliwości skorzystania z systemu, który znacząco usprawni funkcjonowanie całego procesu oraz wspomoże specjalistów w ich codziennej pracy. Ciekawym przykładem takiego projektu jest duży globalny bank działający w Polsce. Xerox we współpracy z klientem przygotował koncepcję zarządzania kancelarią i korespondencją przychodzącą we wszystkich siedzibach banku. Początkowo proces wygląda tak samo jak wcześniej, czyli korespondencja jest odbierana i roznoszona ręcznie. Na tym etapie jedyną, ale istotną innowacją, będzie wdrożenie systemu śledzenia przesyłek za pomocą Xerox Enterprise Mail Tracker. To narzędzie pozwala na zarejestrowanie każdej przychodzącej przesyłki za pomocą naklejanego na nią kodu kreskowego. Kurier roznoszący pocztę będzie dysponował urządzeniem przenośnym, za pomocą którego rejestruje przyjęcie i wydanie przesyłki określonemu odbiorcy. W ten sposób uzyskujemy w systemie precyzyjną informację o statusie przesyłki, miejscu jej składowania oraz czasie odebrania i doręczenia. Te dane umożliwią stopniową optymalizację zarządzania korespondencją oraz doprowadzą do stworzenia zintegrowanego systemu obiegu korespondencji połączonego z elektronicznym archiwum zeskanowanych dokumentów przychodzących. Przykład ten pokazuje, że korzystanie z własnych zasobów osobowych wcale nie wyklucza możliwości użycia rozwiązań, które w pozytywny sposób wpłyną na funkcjonowanie całego biznesu.

Wciąż wielu przedsiębiorców uważa, iż outsourcing przeznaczony jest jedynie dla dużych firm oraz międzynarodowych korporacji. Oczywiście, nie zawsze opłacalne będzie zlecanie obsługi wewnętrznych procesów. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby z tego rozwiązania skorzystały również przedsiębiorstwa z sektora MŚP, odgrywające przecież kluczową rolę w rozwoju polskiej gospodarki. Ważne jest jednak to, by proces wdrażania modelu outsourcingowego był przemyślany i dostosowany do konkretnych potrzeb pracowników. Dlatego to dostawca usług biznesowych powinien dostosować swoją ofertę do klienta, który będzie mógł skorzystać z rozwiązań oraz technologii, których stworzenie przekraczałoby możliwości finansowe firmy.

Wdrażając model outsourcingowy warto pamiętać, że korzystanie ze specjalistycznych usług biznesowych nie wyklucza udziału własnych specjalistów przy obsłudze zaawansowanych procesów wewnętrznych. Dlatego wdrożenie tego typu rozwiązań powinno zajmować ważne miejsce w strategii rozwoju firmy. Przy odpowiedniej implementacji oraz wykorzystaniu dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa modelu zarządzania, możliwa jest znaczna optymalizacja kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Ponadto, pracownicy otrzymują możliwość korzystania z najnowszych technologii oraz systemów co w znaczącym stopniu ułatwia ich codzienną pracę.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz