Polecane
Sprowadzanie zwłok

Statystyki mówią same za siebie – z roku na rok rośnie liczba zgonów naszych rodaków za granicą. Właściwie nie ma się co dziwić – wyjeżdżamy przecież nie tylko na zagraniczne wycieczki, ale też w poszukiwaniu lepszego życia. Niestety nie zawsze się to udaje… Jakich formalności należy dopełnić, jeśli znajdziemy się w sytuacji, gdy za granicą umrze ktoś bliski? Co zrobić, aby został pochowany w Polsce? W jaki sposób sprowadzić zwłoki? Odpowiedzi znajdziecie w poniższym artykule.

Przyczyn śmierci za granicą jest wiele – od ukrytych chorób, przez nieszczęśliwe wypadki i samobójstwa, a na morderstwach kończąc. O tym, że doszło do tego rodzaju zdarzenia, musi poinformować państwo, w którym dana osoba przebywała. O śmierci naszych rodaków za granicą najbliższych zawiadamia konsul RP. Ci z kolei w zdecydowanej większości przypadków chcą sprowadzić zwłoki bądź szczątki do ojczyzny i tutaj też zorganizować pogrzeb. Jak więc „załatwić” transport?

Transport zwłok a prawo

Zacznijmy od kwestii podstawowej – prawo do sprowadzenia ciała lub szczątków osoby zmarłej do ojczyzny ma jego najbliższa rodzina. Pod tym terminem rozumiemy małżonka, dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców, dziadków, a także rodzeństwo oraz krewnych pobocznych (do 4 stopnia pokrewieństwa) – są to na przykład ciotki i wujkowie. Pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest wystąpienie z wnioskiem o zgodę starosty/prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają spocząć) na transport i pochowanie go w wybranym miejscu. Powinien on zawierać dane zarówno wnioskodawcy, jak i osoby zmarłej. Należy też dołączyć – przetłumaczony na język polski – akt zgonu lub inny dokument urzędowy, poświadczający śmierć lub jej przyczynę. Poza tym musimy też tam zamieścić informację o środku transportu, którym ciało zostanie przywiezione do ojczystego kraju, a także zaświadczenie, które jednoznacznie wyklucza możliwość nastąpienia zgonu z powodu choroby zakaźnej. Od wniosku nie są pobierane żadne opłaty. Kolejnym krokiem jest wyrażenie zgody na przetransportowanie zwłok przez konsula, mającego swoją placówkę na terenie kraju, w którym nastąpił zgon bliskiej osoby. I tutaj pojawiają się już koszty – cena takiego pozwolenia w przypadku państw należących do Unii Europejskiej wynosi około 50 euro. Do wniosku należy też dołączyć odpowiednie dokumenty.

Gdy formalności nas przerastają

Z wszystkimi formalnościami możemy oczywiście uporać się sami bądź zlecić to zadanie firmie zajmującej się sprowadzaniem zwłok z zagranicy. Takich na rynku nie brakuje. Jedną z nich jest na przykład firma GLOB, która specjalizuje się w międzynarodowym transporcie zwłok. Kierunkami, w jakie najczęściej udają się jej „karawany”, są Anglia oraz Niemcy. Jednak wielokrotnie realizowała też przywóz z innych krajów Unii Europejskiej, bloku wschodniego, a nawet z najodleglejszych zakątków świata – z Australii, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki czy Azji. Sprowadzanie zwłok GLOB wykonuje drogą lądową, morską lub lotniczą. To rodzina decyduje o formie transportu zwłok w trumnie lub urnie z prochami.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz