Polecane
Czy warto czyścić kanały wentylacyjne samodzielnie?

Jednym z kluczowych etapów konserwacji budynku jest czyszczenie systemu wentylacja. Jego zabrudzenia prowadzą do niedrożności, a tym samym utraty sprawności. Nieprawidłowo działająca instalacja może być też groźna dla użytkowników budynku, ponieważ brak odpowiedniej wentylacji negatywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt gromadzenia się w kanałach wirusów, bakterii i innych drobnoustrojów. Proces czyszczenia wentylacji trzeba przeprowadzać regularnie – zarówno w domach mieszkalnych, jak i obiektach przemysłowych czy biurowcach. W praktyce lepiej nie robić tego samodzielnie.

Problemy związane z zanieczyszczeniem wentylacji

Aby system wentylacji przez całą dobę doprowadzał do pomieszczeń świeże powietrze i odprowadzał zużyte, musi działać w pełni sprawnie. Jeżeli w instalacji zaczną gromadzić się zanieczyszczenia, u użytkowników mogą wystąpić niepokojące objawy. Do pomieszczeń nawiewane jest wówczas powietrze gorszej jakości, które wywołuje pogorszenie samopoczucie, ból głowy, senność, katar, kaszel oraz inne negatywne konsekwencje. W zanieczyszczonych kanałach zaczynają się bowiem gromadzić bakterie i wirusy, niekorzystnie wpływające na komfort osób przebywających we wnętrzach. Najlepszym sposobem na poprawę jakości powietrza jest w takiej sytuacji profesjonalne czyszczenie przewodów wentylacyjnych, którego wykonanie zwykle przynosi natychmiastowe efekty.

Zanieczyszczenia w systemie wentylacyjnym

Kanały wentylacyjne stwarzają warunki idealne dla rozwoju groźnych drobnoustrojów, w tym łatwo przemieszczających się bakterii. Ich obecność wywołuje wiele przykrych objawów, które są niebezpieczne dla zdrowia. Zanieczyszczona instalacja wentylacyjna w bloku mieszkalnym, zakładzie pracy czy placówce szkolnej wymaga z tego względu jak najszybszej konserwacji. Zaniedbane kanały mogą w sobie kryć wiele niepożądanych mikroorganizmów, takich jak chociażby bakterie Legionella, drożdżaki candida albicans, pałeczki okrężnicy, paciorkowce kałowe czy inne groźne gatunki. Niektóre z nich wywołują zakażenia śmiertelne, które odnotowano również w Polsce.

Proces czyszczenia wentylacji i częstotliwość prac

Czyszczenie wentylacji trzeba realizować systematycznie. Z uwagi na duży zakres prac oraz ich wysoką częstotliwość, w większych obiektach nie warto podejmować się tego zadania samodzielnie. Profesjonalne czyszczenie kanałów wentylacyjnych oferuje firma TETON clean, czyli zespół specjalistów posługujących się odpowiednim wyposażeniem. Podczas prac najlepsze efekty zapewnia wykorzystanie elektrycznego wałka i szczotki obrotowej, które pozwalają na realizację prac w przypadku przewodów okrągłych i prostokątnych. Za ich pomocą można wykonać czyszczenie mechaniczne, poprzedzone odpowiednim zabezpieczeniem strefy znajdującej się pod kanałem. Takie podejście ma istotne znaczenie przy niedalekiej lokalizacji klap rewizyjnych, które wymagają demontażu. Po wprowadzeniu szczotki obrotowej do przewodu, drobiny brudu zalegającego na ściankach są skutecznie rozbijane i odciągane na zewnątrz. Istotnym etapem prac jest dezynfekcja kanałów wentylacyjnych, w ramach której używane są odpowiednie dysze do rozpylania środków chemicznych. Na koniec niezbędne będzie też sporządzenie protokołów i przygotowanie materiału zdjęciowego.

Wymagania dotyczące czyszczenia wentylacji

W Polsce czyszczenie przewodów wentylacyjnych jest obowiązkowe. Zgodnie z polskimi normami oraz polskim prawem budowlanym, należy dbać o czystość systemu oraz przeprowadzać okresowe kontrole. Zanieczyszczona instalacja wentylacyjna stwarza zagrożenie nie tylko z uwagi na dyskomfort i problemy zdrowotne osób, które przebywają w danym budynku. Brak regularnej dezynfekcji zwiększa też ryzyko pożaru, a w większości przypadków przyczynia się do przenoszenia niepożądanych zapachów w różne strefy obiektu. Realizacja tej usługi z pomocą specjalistów pozwala natomiast na utrzymanie przewodów wentylacyjnych w nienagannym stanie, ponieważ daje gwarancję zachowania ich pełnej drożności oraz przedłuża żywotność.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły