Inne
Czy warto przeprowadzać audyt magazynu?

Nad ładem w magazynie, nad poprawą i przyspieszaniem procesów oraz operacji logistycznych warto pracować cały czas, by efektywność i wydajność pracy była zachowana na wysokim poziomie. Na pytania „Co naprawdę znajduje się na magazynie? Gdzie znajdują się słabe punkty i jak je wyeliminować?” pomoże odpowiedzieć audyt, czyli „obiektywne badanie, w trakcie którego analizuje się różnorodne dane, ocenia wyniki i wskazuje możliwe ulepszenia”.

Kiedy przeprowadzić audyt?

Regularne przeprowadzanie audytów to najlepszy sposób na wczesne wykrywanie błędów czy niewłaściwie działających procesów, daje bowiem możliwość szybkiego ich skorygowania i uniknięcia niepotrzebnych kosztów. Praktyka ta nie zawsze jest stosowana cyklicznie, ponieważ nie zawsze jest na to czas, nie zawsze też zachodzi taka konieczność. Audyt warto przeprowadzić zawsze, gdy procesy magazynowe trwają zbyt długo (np. na parkingu stoi kilka aut do załadunku, a na rampie nic się w tym czasie nie dzieje), gdy wskutek nieprawidłowego przechowywania dochodzi do uszkodzeń towaru, gdy pomyłki w trakcie przyjęć i kompletacji są coraz częstsze, powodują reklamacje od klientów oraz wstrzymanie cyklów produkcyjnych (wąskie gardła).

Kto może przeprowadzić audyt magazynu?

Audyt może przeprowadzić samodzielnie właściciel magazynu (audyt wewnętrzny) lub można zlecić go firmie specjalizującej się w takich badaniach (audyt zewnętrzny).

Co po audycie?

Każde badanie powinno być zakończone raportem z kontroli magazynu. Raport powinien wskazać mocne i słabe strony m.in. układu logistycznego danego magazynu i przepływu towarów, wydajności systemu magazynowego, wskazać optymalną wydajność i pojemność magazynu, pokazać dokładność i poprawność inwentaryzacji. Po analizie zebranych danych warto zastanowić się, jak poprawić działalność i wydajność magazynu, jakie inwestycje poczynić. Być może będzie to właśnie najlepszy moment, by podjąć decyzję o nabyciu informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i kontrolę przepływu towarów (WMS), nowych automatycznych wózków, dodatkowych regałów przesuwnych itp.

To, co niektórym może wydawać się stratą czasu, na pewno nią nie jest. Niektóre przedsiębiorstwa, posiadające magazyny, rokrocznie przeprowadzają audyt magazynu, sprawdzają co działa, a co należy poprawić. Bo one jak nikt rozumieją, że dobre praktyki na magazynie, szybkie i poprawnie przeprowadzane operacje logistyczne oznaczają wysoką jakość usług i zadowolenie klienta. W sytuacji, gdy konkurencja na powierzchnię magazynową i obsługę klienta jest duża, to najlepszy sposób na utrzymanie dotychczasowych i zdobycie nowych klientów.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz