Inne
Jak dbać o środowisko na co dzień i „od święta”?

Środowisko naturalne to dobro, o które powinniśmy wszyscy wspólnie dbać. Przypominają nam o tym m.in. duże akcje, takie jak np. Światowy Dzień Ziemi, czy Dzień Bez Samochodu. Popularyzowanie ich oraz branie w nich udziału jest bardzo ważne. Nie wolno jednak zapominać o stałej codziennej pracy na rzecz naszego otoczenia i jego zasobów.

Każdy ma wpływ na środowisko naturalne

Kluczowe jest uświadomienie sobie, że każdy z nas swoim zachowaniem może wpływać korzystnie lub niekorzystnie na środowisko naturalne. Warto więc przyjrzeć się naszym codziennym nawykom i sprawdzić, czy są one odpowiednie. Dbałość o środowisko przejawia się przede wszystkim przez odpowiedzialne korzystanie z jego zasobów, jakimi są chociażby energia czy woda. Aby zminimalizować zużycie energii konieczne jest inwestowanie w energooszczędne sprzęty, systemy, czy chociażby żarówki. Ważne jest też stosowanie odpowiedniej izolacji termicznej budynków oraz rozsądne korzystanie z ogrzewania w sezonie zimowym oraz klimatyzacji – latem.

W czasach, kiedy bardzo dużo się przemieszczamy coraz większego znaczenia zaczyna nabierać korzystanie z publicznych środków komunikacji, a także takich form transportu, które w minimalny sposób zanieczyszczają środowisko. Na szczęście wraz z rozwojem techniki samochody i inne pojazdy napędzane energią elektryczną są coraz bardziej popularne i dostępne.

Ekologiczne przedsiębiorstwa to niemal konieczność

Ogromny wpływ na nasze środowisko mają także firmy, zwłaszcza przemysłowe. Na szczęście prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek spełniania coraz bardziej restrykcyjnych norm dotyczących zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych oraz gospodarki odpadami. Stopniowo też wzrasta zainteresowanie systemem zarządzania środowiskowego 14001. Opracowana przez ISO norma pomaga w optymalizacji zarządzania pod kątem wpływu na otoczenie naturalne. Dlatego firmy, które chcą trwale się rozwijać powinny zainwestować we wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego 14001. http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/srodowisko-iso-14001/

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz