Finanse
Ulga B+R – więcej pieniędzy od nowego roku

Innowacyjność polskich firm należy do jednej z najniższych w Europie. Może się to jednak zmienić z uwagi na większe koszty odliczeń w ramach ulgi B+R.

Innowacyjność polskich firm należy do jednej z najniższych w Europie. Wg danych OECD Polska wydaje zaledwie 0,9 proc. PKB na innowacje. Oznacza to, że znajdujemy się na 35. miejscu na 40 badanych krajów. Tymczasem działania innowacyjne są jednym z kluczowych elementów, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Z jednej strony wynika to z braku istnienia odpowiednich zachęt, niskiego poziomu ich atrakcyjności lub małej świadomości przedsiębiorców. Z raportu EY „Ulga B+R – korzyść na wyciągnięcie ręki” wynika, że prawie wszystkie badane firmy nie skorzystały z obowiązującej do końca 2015 roku ulgi na nowe technologie. W styczniu 2016 roku została ona zmieniona na obowiązującą ulgę na badania i rozwój. Środki przeznaczone na działalność badawczo rozwojową w nowej perspektywie budżetowej dla Polski stanowią drugą najwyższą pulę. Do 2020 roku otrzymamy ze środków unijnych kwotę 9,99 mld euro na wspieranie rozwoju firm prowadzących działalność badawczo rozwojową. Te dodatkowe środki powinny się przyczynić do poprawy innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Zachęta poprzez ulgę B+R

W nowym roku ulga podatkowa na badania i rozwój ma się stać bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorstw. Zgodnie z nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, ulga B+R ma się stać bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorstw.

Od nowego roku dodatkowe odliczenie kosztów działalności B+R w ramach ulgi wyniesie odpowiednio:

–50% poniesionych kosztów wynagrodzeń pracowniczych wraz z narzutami;

–50% pozostałych kosztów kwalifikowanych, jeżeli podatnik jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą lub

–30% pozostałych kosztów kwalifikowanych, w przypadku pozostałych podatników.

Zakres ulgi B+R

Zwiększenie limitów możliwych wydatków kwalifikowanych nie jest jedyną zmianą w przyjętej nowelizacji ustawy. Zmienił się również okres, w którym można odliczać koszty działalności B+R. Został on wydłużony z 3 do 6 lat. Od 1 stycznia 2017 r. zniknie podatek dochodowy od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Do katalogu kosztów kwalifikowanych zostały wpisane koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa wynikającego z rejestracji wzoru przemysłowego. Prawo do odliczenia tych dodatkowych kosztów będą jednak miały tylko i wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Więcej o sektorze i działaniach B+R można dowiedzieć się na stronie:

http://www.ey.com/pl/pl/services/tax/grants-and-incentives/ulga-na-badania-i-rozwoj-main

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz