Finanse
Na czym polega kredyt z gwarancją de minimis?

Każda gwarancja kredytowa sprawia, że spłata zobowiązania jest bardziej wiarygodna w oczach kredytodawcy. Jedną z dostępnych dla przedsiębiorców możliwości jest kredyt de minimis. To świetny przykład pożyczki na atrakcyjnych warunkach, która jednak nie jest przeznaczona dla każdego. Kiedy warto rozważyć tę opcję i jakie warunki trzeba spełnić? Na te pytania odpowiemy w dalszej części – sprawdź już teraz!

Charakterystyka gwarancji w kredycie de minimis – kredyty obrotowe i inwestycyjne

Istnieje wiele różnych form gwarancji. Zadaniem każdej jest zabezpieczenie możliwości spłacenia zobowiązania. W sytuacji, gdy spłata jest zagrożona, gwarant odpowiada za jej uregulowanie. W przypadku kredytu de minimis instytucją odpowiedzialną jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który współpracuje z wybranymi bankami komercyjnymi.

W przypadku kredytu z gwarancją de minimis istnieje zabezpieczenie spłaty i pomoc państwa w ramach wsparcia BGK. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania, to odpowiedzialność przejdzie właśnie na stronę tego ostatniego podmiotu. Jej zakres nie może być jednak większy niż 60% wartości zadłużenia (maksymalnie do kwoty 3,5 mln złotych).

Prezentowane wsparcie kapitałowe oferowane jest dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), definiowanych zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej KE2003/361/WE. Pomoc ta może dotyczyć najbardziej popularnych dotacji zwrotnych ze środków unijnych. Warto też zwrócić uwagę na to, że w szerszym znaczeniu pomoc de minimis nie ogranicza się tylko do wsparcia finansowego na preferowanych warunkach, ale także w postaci szkoleń, zwolnień podatkowych czy ew. umorzeń odsetek ZUS.

Charakterystyka gwarancji w kredycie de minimis

Podstawową zaletą kredytów z gwarancją de minimis jest ich bardzo wysoki stopień wiarygodności. Bank komercyjny chętniej udzieli pożyczki, która jest zabezpieczona, dzięki czemu prawdopodobieństwo skutecznej egzekucji zobowiązania jest dużo większe. Sama kwota pomocy dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro lub 100 tys. euro w przypadku firm zajmujących się wyłącznie transportem drogowym towarów. Kwoty te dotyczą jednak trzech lat podatkowych. Decydując się na pożyczkę np. na 6 lat, maksymalny limit jest dwukrotnie wyższy od wskazanego wcześniej. Takie rozwiązanie będzie dostępne jednak tylko w przypadku kredytów inwestycyjnych (maks. okres do 99 miesięcy), a nie obrotowych (do 27 miesięcy).

Kredyty obrotowe a inwestycyjne – jakie są różnice?

Ostateczny kształt przedstawianego produktu w dużej mierze zależy od tego, czy jest to kredyt obrotowy, czy inwestycyjny. Wymienić można wiele cech wspólnych: zabezpieczenie w obydwu wypadkach wynosi do 60% kwoty zobowiązania i nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów. Ma ono formę weksla własnego in blanco przedsiębiorcy. Stawka prowizji, którą należy zapłacić w zamian za udzielenie omawianej gwarancji, wynosi zawsze 0,5% wartości kredytu, co jest kwotą bardzo niską, biorąc pod uwagę inne rodzaje rynkowych pożyczek dla firm.

Czym zatem się różnią obydwie formy? Przede wszystkim wspomnianym już maksymalnym okresem spłaty (27 lub 99 miesięcy), ale także przeznaczeniem. Pieniądze z kredytu inwestycyjnego – zgodnie z nazwą – trzeba przeznaczyć na cele inwestycyjne. Może to być zakup samochodów, maszyn, oprogramowania lub budowa i modernizacja nieruchomości. Z kolei pożyczka obrotowa służyć będzie realizacji bieżących zapotrzebowań, pomniejszych celów inwestycyjnych, regulacji niezapłaconych faktur, podatków i składek ZUS, a także spłat innych zobowiązań przedsiębiorcy.

Kto może wnioskować o kredyt z gwarancją de minimis? Wymagania przedsiębiorcy

Pierwszym kryterium jest rodzaj działalności. Jak wspomnieliśmy, kredyt z gwarancją de minimis przeznaczony jest dla sektora MŚP. Mogą ubiegać się o niego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Te ostatnie, zgodnie z obowiązującą definicją, nie mogą zatrudniać więcej, niż 250 pracowników i osiągać obrotu większego niż 50 mln euro. Pomimo bardzo wysokiej atrakcyjności wynikającej z dodatkowego zabezpieczenia kredyt de minimis nie zostanie udzielony firmie, która nie przejdzie pozytywnie oceny zdolności kredytowej. Procedura przyznania zawsze rozpoczyna się od dokładnej analizy sytuacji finansowej biznesu oraz rzetelności w spłacaniu zobowiązań.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz