Inne
Jeden na 4 pracowników zabiera dane, gdy odchodzi z firmy

Więcej niż jeden na 4 ankietowanych twierdzi, że opuszczając firmę zabrał ze sobą istotne dane.

Aż 85% respondentów stwierdziło, że są bardziej skłonni do podejmowania takiej decyzji, gdy zostaną zwolnieni lub wyrzuceni, a nie odchodzą na własną rękę.

85% pracowników, którzy decydują się na krok zabrania danych najczęściej zabierają materiały przez siebie stworzone i nie uważają, że jest to złe. Podczas, gdy zdecydowana większość zabiera własne dokumenty 25% zabiera dane, które nie są ich dziełem.

Badanie pokazuje również, że 95% respondentów uważa, że wynoszenie danych jest możliwe, ponieważ firma nie miała wdrożonych polityk bezpieczeństwa lub innych technologii, które zapobiegają kradzieży danych lub po prostu można je zignorować bez konsekwencji.

„Wyniki ankiety ujawniają pracowników, jak wielką lukę w zabezpieczeniach.” mówi John Lane Dyrektor zarządzający bezpieczeństwem informacji w Biscom. „Firmy mogą wykorzystać te informacje, aby zrozumieć, w jaki sposób mogą chronić swoje dane. Czy to poprzez szkolenia pracowników, ustanowienie surowszych zasad w firmie lub uzyskanie bezpiecznych narzędzi do przechowywania i śledzenia danych firmowych.”

Wyniki badania pokazały również, że technologia, w jakiej działa firma odgrywa ważną rolę przy podejmowaniu decyzji o zabraniu danych firmowych. W związku z narzędziami, takimi jak Dropbox, Google Drive i e-mail wynoszenie plików nie wymaga żadnego wysiłku.

Około 93% pracowników biurowych posiada jakąś formę ryzykownych zachowań online, które mogłyby zagrozić ich pracodawcy lub klientom. Pracownicy długoterminowi mają tendencję do wprowadzania większych ogólnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz