• Inne
    Jeden na 4 pracowników zabiera dane, gdy odchodzi z firmy

    Więcej niż jeden na 4 ankietowanych twierdzi, że opuszczając firmę zabrał ze sobą istotne dane. Aż 85% respondentów stwierdziło, że są bardziej skłonni do podejmowania takiej decyzji, gdy zostaną zwolnieni lub wyrzuceni, a nie odchodzą na własną rękę. 85% pracowników, którzy decydują się na krok zabrania danych najczęściej zabierają materiały przez siebie stworzone i nie […]