Finanse
Podział majątku po rozwodzie – czy zawsze po równo?

Kwestia podziału majątku po rozwodzie wcale nie jest łatwa. Zwłaszcza, kiedy do majątku wspólnego wchodzi dom czy mieszkanie. Czy zasada „po równo” zawsze ma zastosowanie? A co, jeśli wciąż łączy nas kredyt na mieszkanie?

Jak możemy dokonać podziału majątku?

Podziału majątku możemy dokonać tylko wtedy, gdy dochodzi do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a więc najczęściej po rozwodzie. Wówczas byli już małżonkowie mogą zawrzeć odpowiednią umowę o podziale majątku. Jeśli jednak wspólny majątek obejmuje nieruchomość, umowa wymaga formy aktu notarialnego.

Innym sposobem jest złożenie wniosku do odpowiedniego sądu rejonowego. Wówczas opłata sądowa wynosi 1000 zł lub – jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału – 300 zł.

Czy podział majątku zawsze jest równy?

Oczywiście zwykle jest tak, że małżonkowie mają taki sam udział w majątku wspólnym. Podział majątku po rozwodzie, o którym więcej przeczytacie tutaj: http://rozwod-i-podzial-majatku.pl/podzial-majatku-po-rozwodzie/, nie zawsze jednak będzie „pół na pół”. Jeśli jeden z małżonków uważa, że w większym stopniu przyczynił się do powstania majątku, może złożyć stosowny wniosek. Warto pamiętać, że przy ocenie stopnia, w jakim małżonkowie przyczynili się do zgromadzenia majątku, bierze się także pod uwagę nakład pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jak może wyglądać podział majątku?

Są sytuacje, kiedy do majątku wspólnego wlicza się np. mieszkanie czy dom. Jeśli mowa o dużej nieruchomości gruntowej, można wydzielić z niej dwie mniejsze. Sąd może też przyznać prawo własności do nieruchomości. Przykładowo to żona otrzyma takie prawo, ale będzie musiała spłacić męża. Można również sprzedać elementy wchodzące w skład majątku, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze podzielić na pół.

A co jeśli małżonkowie mają mieszkanie, na które wzięli kredyt? Jeśli jeden z małżonków ma duże dochody, bank może zgodzić się na przejęcie długu przez tego małżonka. W takiej sytuacji zawarte jest porozumienie, w którym małżonek otrzymuje nieruchomość i jednocześnie zobowiązuje się do spłaty całego kredytu.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz