Technologie
Osuszacze ziębnicze – zasada działania

Wśród urządzeń, które służą do uzdatniania sprężonego powietrza nie można zapomnieć o osuszaczach sprężonego powietrza. Zajmują one bardzo ważne miejsce, ponieważ są ogromnie przydatne i wpływają bezpośrednio na jakość wydobywanego powietrza. Eliminują one wodę i parę wodną z powietrza, który jest emitowany przez sprężarkę. Jak się dzieli osuszacze i jak działają?

Dlaczego osuszacze są potrzebne?

Powietrze atmosferyczne poddane jest kompresji w naturalnym środowisku, w którym występują liczne zanieczyszczenia. Jednym z nich jest para wodna, która im wyższa, tym powoduje wysokie stężenie wilgoci. Wszelka wilgoć znajdująca się w przewodach sprężarek powietrza nie jest mile widziana głównie ze względu na ryzyko powstania korozji, która negatywnie wpływa na stan techniczny kompresora, powodując awarię całej instalacji.

Po to właśnie powstały osuszacze sprężonego powietrza. Ich zadaniem jest zapobieganie szkodliwym właściwościom wody i pary na sprężarki, aby działała ona sprawnie jak najdłużej. Bez niej awarie będą częstsze i szybsze, co wiąże się z dodatkowymi kosztami na jej serwis i straty wynikające z zatrzymania produkcji.

Jak dzielimy osuszacze?

Osuszacze sprężonego powietrza dzieli się ze względu na temperaturę punktu rosy znajdującej się w przewodach urządzenia. I tak mamy kolejno osuszacze membranowe, adsorpcyjne i ziębnicze, zwane również chłodniczymi.

Osuszacze membranowe usuwają parę wodną za pomocą membrany (stąd ich nazwa). Najpierw jednak trzeba dokładnie przefiltrować powietrze z olejów i innych cząstek stałych zastosowawszy filtr koalescencyjny. Powietrze przechodząc przez otwory membrany w stronę jej zewnętrznej powierzchni staje się całkowicie suche i pozbawione pary wodnej. Dzięki temu do sprężarki dochodzi oczyszczone i suche powietrze, a wilgoć ląduje z powrotem w atmosferze. Ten typ osuszaczy wykorzystywany jest często w sprężarkach do malowania natryskowego i sprzętów medycznych.

Osuszacze adsorpcyjne z kolei korzystają z takich adsorbentów jak tlenek glinu, chlorek litu i wielu, wielu innych. Mają one właściwości gromadzenia gazu bądź płynu, ponieważ ich cząsteczki przyciągają inne. Dzięki temu doskonale sobie radzą w oczyszczaniu powietrza i eliminowaniu go z wilgoci, nawet w przypadku sprężarek na poziomie -70 stopni Celsjusza punktu rosy. Osuszacz tego typu posiada dwie kolumny – osuszającą i regeneracyjną – które przełączają się automatycznie.

Osuszacze ziębnicze – zasada działania

Istnieją również osuszacze ziębnicze, zwane inaczej chłodniczymi. Są niezwykle popularne i najczęściej wykorzystywane do sprężarek przemysłowych i warsztatowych. Posiadają dwa wymienniki ciepła nazywane powietrze-powietrze oraz powietrze-zamrażanie. Zimne powietrze wychodzące chłodzi powietrze zasysane do temperatury tak niskiej, że woda w nim się znajdująca prawie zamarza. Skrapla się wtedy wilgoć, którą osuszacz zbiera w separatorze, po czym odprowadza na zewnątrz.

Osuszacze chłodnicze zmniejszają poziom wilgoci w sprężarkach za pomocą schładzania, które następuje dzięki pracy sprężarki i wymiennikowi ciepła. Są one energooszczędne i zapewniają niskie spadki ciśnienia. Gazy ziębnicze wykorzystywane przez osuszacze są niewielkie, przez co mają niski wpływ na efekt cieplarniany, więc są przyjazne dla środowiska.

Proces schładzania sprężonego powietrza powoduje skroplenie się wody, więc oddzielenie jej od powietrza jest szybsze i łatwiejsze. Po pozbyciu się pary wodnej sprężone powietrze jest potem nagrzewane do odpowiedniej temperatury. Robi się to w celu zapobiegania jego ponownej kondensacji.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy Pneumatik S.A. – wiodącemu dystrybutorowi sprężarek powietrza, osuszaczy i filtrów w Polsce i Europie.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz