Technologie
Wytłaczanie form. Na czym polega metoda wytłaczania tworzyw sztucznych?

Wytłaczanie form jest jedną z metod przetwórstwa tworzyw sztucznych, którego celem jest uzyskanie w sposób najbardziej racjonalny, ekonomiczny i ekologiczny wyrobów – produktów lub półproduktów – z materiałów polimerowych gotowych do użytkowania. Na czym dokładnie polega wytłaczanie tworzyw sztucznych?

Wytłaczanie form – czyli co?

Wytłaczanie tworzyw sztucznych to ciągły proces, w wyniku którego wytwarzane są rury i profile, arkusze, folie i powłoki; przeprowadza się go także w celu pokrywania drutów oraz podawania (i mieszania) granulatu do innych procesów, np. formowania wtryskowego. Jak dodaje nasz ekspert, wieloletni pracownik firmy LARKIS, specjalizującej się w wytwarzaniu produktów gumowych różnego przeznaczenia:

„Wyróżniamy dwie odmiany wytłaczania form: jednoślimakowe i dwuślimakowe, w zależności od tego, jaka wytłaczarka jest wykorzystywana w procesie. Półfabrykaty, czyli tworzywa stosowane do wytłaczania, to termoplasty, duroplasty i elastomery wulkanizujące w formie proszku lub granulatu”.

W jakim celu wytłacza się tworzywa sztuczne?

Można wyróżnić i opisać dwa cele wytłaczania tworzyw sztucznych:

  • formowanie – w układzie uplastyczniającym wytłaczarki tworzywo, pod wpływem dużego ciśnienia, jest przeciskane przed odpowiednio ukształtowany otwór nadający pożądany kształt. Wskutek tego procesu następuje uformowanie tworzywa. W zależności od materiału – czy jest on jednorodny, czy wrażliwy termicznie, jak np. silikony – do formowania wykorzystuje się wytłaczarki jedno- oraz dwuślimakowe,
  • mieszanie granulatu do innych procesów (np. wtryskiwania) – wytłaczarki wykorzystuje się nie tylko do formowania tworzyw sztucznych, lecz także jako urządzenia mieszające; warto zaznaczyć, że w tym celu stosuje się także inne urządzenia: mieszalniki czy walcarki. W zależności od pożądanej wydajności procesu – czyli ilości mieszaniny – do mieszania wybiera się urządzenia pracujące cyklicznie lub w sposób ciągły.

Jak przebiega proces wytłaczania?

Półfabrykat – tworzywo polimerowe w postaci granulatu lub proszku – podawane jest do zasobnika wytłaczarki; stąd transportowany jest do cylindra: (przeważnie) grawitacyjnie, ewentualnie z wykorzystaniem odpowiednich podajników ślimakowych.

W wyniku ciągłego ruchu obrotowego ślimaka, tworzywo jest przenoszone w kierunku głowicy wytłaczarki; wreszcie dostaje się do ogrzewanej strefy cylindra. Tam ulega stopieniu, a później homogenizacji materiałowej i termicznej. Gdy stop staje się jednorodny, jest podawany do głowicy – tam materiał ulega formowaniu.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz