Finanse
Przez innowacje do sukcesu.

Wśród niezbędnych elementów dla rozwoju biznesu, oprócz finansów i kapitału ludzkiego, musi pojawić się także innowacja. Stanowi kluczowy czynnik przy budowaniu przewagi konkurencyjnej, która bezpośrednio przekłada się na pozycję firmy na rynku.

– Nie ma przedsiębiorczości bez innowacji. Jest ona niezbędna, by klient zauważył w oferowanym produkcie lub usłudze nową wartość dla siebie. Wtedy będzie skłonny dokonać zakupu – uważa Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Grupy SESCOM, grupy firm zajmujących się dostarczaniem usług technicznych dla biznesu.

Nawet w najprostszej działalności biznesowej należy szukać elementów, które pozwolą wyróżniać się spośród konkurentów. Firmy starają się pokazać swój potencjał m.in. poprzez sposób ekspozycji towaru, reklamę czy też postawę wobec klientów.

Innowacje dają nową wartość

Innowacyjność w biznesie bywa niekiedy utożsamiana tylko z wytwarzaniem nowych produktów lub usług, które wcześniej nie występowały na rynku. Jest to mylne podejście. Innowacje mogą bowiem polegać także na wykorzystaniu istniejących rozwiązań w nowatorski sposób.

– Innowacyjne firmy to takie, które dążą do tego, by stale dostarczać klientom nową wartość. Czy wykorzystują do tego celu dostępne już środki czy też tworzą coś zupełnie od nowa – to jest całkiem inna sprawa – mówi prezes Halbryt.

W tym kontekście, dobrym przykładem jest działalność linii lotniczych. Na rynku z sukcesami funkcjonują zarówno tanie loty, jak również czartery za zamówienie. Praktycznie ta sama, znana od lat usługa, czyli transport powietrzny, została po prostu zaprezentowana zupełnie inaczej i skierowana do rożnych grup odbiorców.

Wdrażanie innowacji nie musi też odnosić się tylko do działalności B2B czy B2C firmy. Może być obecne także na gruncie organizacji i wpływać chociażby na zwiększanie wydajności pracy czy obniżenie kosztów funkcjonowania. W rezultacie, klientowi proponuje się w dalszym ciągu tę samą ofertę, ale już w bardziej atrakcyjnej cenie.

– W biznesie innowacja może pojawiać na wielu poziomach i w bardzo różny sposób. Zawsze musi jednak oznaczać zmianę na lepsze w porównaniu do tego, co było wcześniej – stwierdza prezes Halbryt.

Ludzie tworzą innowacje

Z biznesowego punktu widzenia, innowacja jest sposobem na wyprzedzenie konkurentów i maksymalizację zysków. Stanowi również sposób na integrację wewnętrzną firmy w dążeniu do realizacji tych celów.

W procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań bardzo istotna jest bowiem rola kapitału ludzkiego. To właśnie pracownicy są autorami nowych koncepcji, a następnie dbają o ich praktyczną weryfikację i wdrożenie.

Dlatego też, dążąc do rozwoju, firmy powinny poszukiwać zdolnych specjalistów i dawać im szansę pokazania się w swoich strukturach. Służyć temu mogą programy badawcze dla młodych naukowców.

– Sama koncepcja współpracy na linii biznes-nauka nie jest niczym nowym. Jednakże był to dotychczas obszar, w którym raczej dominowały duże korporacje, a przecież to średnie, dynamiczne się rozwijające i nowoczesne przedsiębiorstwa stanowią filary naszej gospodarki. One także mogą być aktywne na tym polu – mówi dr inż. Bartłomiej Gawin, szef Zespołu Badań i Rozwoju w Grupie SESCOM.

Zaproszenie naukowców do współpracy daje im możliwość realizacji badawczych planów, które nie zostaną odłożone na półkę, a będą wdrożone i zweryfikowane w praktyce. Firma dokładnie analizuje zaś interesujące ją zagadnienia, a następnie może przystąpić do komercyjnego wykorzystania efektów przeprowadzonych badań.

– Celem takich projektów nie powinno być tylko samo stworzenie nowych koncepcji, modeli czy prototypów rozwiązań. Duże znaczenie ma komercjalizację wyników, co jest bardzo istotne z biznesowego punktu widzenia – podsumowuje dr inż. Bartłomiej Gawin.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz