B2B-MAGAZYN.PL

Serwis informacyjny B2B dla firm

bilans

Raporty biznesowe, raporty finansowe – istotne informacje

Raporty biznesowe, raporty finansowe, to sprawozdania sporządzone zgodnie z literą prawa, które przedstawiają sytuację finansową firmy. Zobowiązane do ich składania są osoby prawne oraz organizacje bez osobowości prawnej, które stosują zasady rachunkowości. Kiedy składamy sprawozdania finansowe? Sprawozdania składa się raz…

Opublikowane w Mistery