Finanse
Czy opłaca się zakładać konta oszczędnościowe? / Konta oszczędnościowe

Co ciekawe, konto oszczędnościowe jest najczęściej nabywanym produktem z całej puli tych, jakie oferują banki. Jest to jednocześnie najpopularniejszy instrument inwestycyjny, w który Polacy lokują nadwyżki swoich pieniędzy. Pytanie powstaje jedno, czy rzeczywiście opłaca się jeszcze prowadzić konta oszczędnościowe? A może inne instrumenty pozwalają osiągać większe zyski? Odpowiedzi znajdziecie poniżej.

Inwestycja bez ryzyka

Nawet jeśli konta oszczędnościowe nie są instrumentem, który przynosi największy zysk, to Polacy właśnie tak lokują swoje oszczędności, bo nie wiąże się to z żadnym ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że nawet w razie niespełnienia warunków inwestycyjnych, inwestor ma gwarancję odzyskania całego kapitału, który ulokował.

Okazuje się, że konta oszczędnościowe oraz lokaty terminowe to jedyne dostępne instrumenty inwestycyjne, które nie są obarczone żadnym ryzykiem inwestycyjnym. Fakt, że pozwalają zarobić mniej, ale za to zysk jest pewny. Właśnie takie inwestycje lubią Polacy, którzy dopiero zaczynają generować pierwsze oszczędności.

Konta oszczędnościowe jako inwestycja w długim terminie

Rzeczywiście konta oszczędnościowe są specyficzną formą inwestowania. Pieniądze opłaca się w nie lokować wtedy, gdy inwestor godzi się na „zamrożenie” środków w długim terminie. Tylko wtedy taka inwestycja może przynieść spory zysk.

Nic dziwnego, że konta oszczędnościowe są preferowaną formą inwestowania dla młodych, którzy dopiero rozpoczynają generowanie oszczędności. Taki produkt nabywają również ci, którzy starają się pomnażać nadwyżki pieniędzy z myślą o przyszłości swoich dzieci i ich jak najlepszym starcie w dorosłość. Konto oszczędnościowe opłaca się zakładać na minimum kilka lat, najlepiej kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt. Inwestor w dogodnym terminie może przecież je zamknąć, nie tracąc swojego kapitału.

Konto oszczędnościowe jako podstawowy rachunek

Coraz częściej banki oferują korzystne warunki prowadzenia kont oszczędnościowych. Dzisiaj klienci tych instytucji mogą prowadzić konta oszczędnościowe, które jednocześnie są ich podstawowym rachunkiem w banku. To tam wpływa miesięczne wynagrodzenie i inne środki z tytułu różnych świadczeń. Przypisaną do konta oszczędnościowego kartą płatniczą można realizować płatności w sklepach, a za pośrednictwem internetowej platformy opłacać rachunki i robić zakupy online.

Wszystko dzięki możliwości korzystania ze środków lokowanych na takim koncie bez ryzyka utraty korzystnego oprocentowania. Do tej pory pieniądze ulokowane na koncie oszczędnościowym musiały być „zamrożone”, by wypracować zysk. Dzisiaj można z nich korzystać, a nawet dokładać kolejne kwoty.

A może inwestycje z ryzykiem?

Konto oszczędnościowe może być również tylko jedną z wielu inwestycji. Tak właśnie ogranicza się ryzyko inwestycyjne – poprzez rozłożenie kapitału na części i lokowanie go w różne instrumenty. Konta oszczędnościowe są więc „pewniakiem”, dzięki któremu zostanie wypracowany zysk.

Bardziej agresywną formą inwestowania są na przykład fundusze inwestycyjne. Lokowanie w nie środków pieniężnych obarczone jest ryzykiem utraty części, a nawet całości wniesionego kapitału.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz