Finanse
Dotacje na innowacje. Nowe źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych dla MSP

W dniu 19 marca w Warszawie odbędzie się konferencja pt: „Dotacje na innowacje. Nowe źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych dla MSP”. W ramach wydarzenia zostaną przedstawione możliwości finansowania działalności związanej z podnoszeniem innowacyjności oraz z rozwojem Małych i Średnich Przedsiębiorstw dostępne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Doświadczeni eksperci m.in. z międzynarodowej firmy Ateknea Solutions, omówią również zasady aplikowania w ramach programu Horyzont 2020 z naciskiem na Instrument dla MŚP oraz Szybką Ścieżkę do Innowacji (Fast Track to Innovation).

Konferencja przeznaczona jest dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw właścicieli i kadry zarządzającej, a w szczególności dyrektorów do spraw rozwoju oraz badań i rozwoju, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, osób odpowiedzialnych za inwestycje, innowacje i wdrożenia a także specjalistów ds projektów i kierowników zespołów projektowych.

Program:

Blok 1: Czas na innowacje

Blok 2: Finansowanie inwestycji prorozwojowych

Blok 3: O czym musi wiedzieć beneficjent

Szczegółowy program, informacje na temat prelegentów oraz rejestracja: http://dotacje.explanator.pl/#Program

Start-upy mają możliwość wygrać bezpłatną wejściówkę biorąc udział w poniższym konkursie:

http://www.startupinsider.pl/blog/2015/02/26/wygraj-zaproszenie-na-konferencje-pt-dotacje-na-innowacje-nowe-zrodla-finansowania-przedsiewziec-innowacyjnych-prorozwojowych-dla-msp/

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz