Finanse
Rodzaje rachunków bankowych?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kont bankowych. Chcesz wybrać najlepsze dla siebie? Aby ułatwić Ci wybór prezentujemy najpopularniejsze typy rachunków bankowych.

Typy rachunków bankowych określone są w art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn zm.). W zależności od celu finansowego banki mogą prowadzić następujące rodzaje kont: rozliczeniowe, lokat terminowych i oszczędnościowe. Abyś mógł wybrać najbardziej odpowiednie do swoich potrzeb poniżej prezentujemy ich specyfikę.

Rachunek rozliczeniowy – bieżący i pomocniczy

Konto rozliczeniowe bieżące zwane też podstawowym służy do przeprowadzania rozliczeń finansowych tj. otrzymywanie należności i regulowanie zobowiązań. Podmioty gospodarcze są zobowiązane do posiadania tego typu rachunku.

Rachunek pomocniczy tworzony jest do przeprowadzania rozliczeń w innym banku niż bank prowadzący konto podstawowe. Operacje dokonywane za pośrednictwem tego rachunku zazwyczaj ograniczają się do ściśle określonych celów np. wypłaty wynagrodzeń.

 

Rachunek lokaty terminowej

Konta lokaty terminowej służą do gromadzenia nadwyżek finansowych przez okres wynikający z umowy z bankiem. Środki ulokowane w typie rachunków są wyżej oprocentowane od  wkładów gromadzonych na kontach bieżących.

Konto oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe prowadzone jest zazwyczaj na rzecz osób fizycznych lub kas zapomogowo-pożyczkowych. Dowodem zawarcia umowy na prowadzenie tego typu rachunku jest najczęściej książeczka oszczędnościowa. Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego może być stałe lub zmienne, w wysokości określonej umową o prowadzenie rachunku.

Konto oszczędnościowe jest obecnie często łączone z rachunkiem osobistym  – tzw. konto rozliczeniowo-oszczędnościowe. Ten typ rachunku ma cechy konta osobistego i lokaty. Można więc w dowolnym momencie równocześnie wpłacać i wypłacać środki z niego. Warto jednak wiedzieć, że druga i kolejne wypłaty w miesiącu zwykle wiążą się z koniecznością zapłaty naliczonej przez bank prowizji. Nie zaleca się więc dokonywać bieżących opłat z tego rodzaju rachunku.

 

Inne rodzaje kont bankowych

Ponadto obecnie banki oferują swoim klientom następujące typy rachunków:

  • konto młodzieżowe i studenckie, które przeznaczone jest dla osób w wieku 13-18 lat w przypadku rachunku młodzieżowego i 18-24 lata – dla studentów. Do jego posiadania nie jest konieczne określenie minimalnego wpływu miesięcznego. Zazwyczaj jest ono całkowicie darmowe.
  • konto internetowe – jest to typ rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego, które można obsługiwać za pomocą internetu.
  • konto walutowe – jest najkorzystniejsze dla osób, które mają wpływy w walucie innej niż złoty polski. Zazwyczaj to konta walutowe euro lub funty. Ten typ konta jest szczególnie przydatny, jeśli często podróżujesz za granicę lub spłacasz kredyt w obcej walucie.
  • rachunek wspólny służy dla więcej niż jednej osoby fizycznej np. małżonków.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz