Finanse
Dziedziczenie ustawowe – kto jest pierwszy w kolejce po spadek?

Według przepisów prawa cywilnego, spadek można odziedziczyć na dwa sposoby – albo ustawowo, albo według testamentu. Jak wiadomo, spadkodawcy nie zawsze pozostawiają po sobie testament. Kto wówczas dziedziczy majątek?

Kiedy ma miejsce dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie ustawowe występuje nie tylko wtedy, gdy spadkodawca nie spisał testamentu. Mamy z nim do czynienia także, gdy spadkodawca zapisał w testamencie tylko jakąś część majątku, np. połowę. Wówczas mowa o tzw. dziedziczeniu mieszanym. Dziedziczenie ustawowe (http://zachowek.biz.pl/dzial-spadku-adwokat/) jest także w przypadku, gdy spadkodawca nie może przyjąć majątku lub odrzucił spadek.

Kto dziedziczy w pierwszej kolejności?

Na samym szczycie „drabiny dziedziczenia” znajdują się oczywiście dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Spadek dziedziczony jest po równo, jednak istnieje reguła, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całego spadku. W przypadku, gdy dorosłe już dziecko zmarło przed otwarciem spadku, jego część przechodzi na jego dzieci – w równym podziale.

A co jeśli spadkodawca nie posiada dzieci? Wówczas spadek przypada małżonkowi, rodzicom oraz rodzeństwu. Należy jednak pamiętać, że małżonek w tym przypadku dziedziczy połowę majątku.

Jeśli spadkodawca nie ma rodzeństwa, a jego rodzice już nie żyją, cały spadek przechodzi na rzecz małżonka. Warto jednak wspomnieć, że małżonek może być wyłączony z dziedziczenia, jeśli spadkodawca złożył wniosek o rozwód z jego winy.

W przypadku, gdy spadkodawca nie miał małżonka ani dzieci, spadek przechodzi na rodziców, rodzeństwo oraz zstępnych rodzeństwa.

Jeśli spadkodawca nie miał małżonka ani żadnych krewnych, spadek przechodzi w ręce gminy lub – gdy nie można ustalić ostatniego miejsca pobytu zmarłego – Skarbowi Państwa.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy żyją osoby, które znajdują się w pierwszej grupie dziedziczenia, żadna osoba z drugiej lub trzeciej grupy nie ma żadnych praw do spadku.

Więcej informacji na temat prawa spadkowego, a także inne porady prawne znajdziecie na stronie: https://adwokat-wroclaw.biz.pl/publikacje/.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz