Finanse
Sodexo liderem Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones nieprzerwanie od 11 lat

Sodexo, światowy lider w zakresie usług poprawiających Jakość Życia, znalazł się po raz kolejny na szczycie rankingu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) w swojej branży. Firma została po raz jedenasty doceniona za prowadzoną politykę zrównoważonego rozwoju, a także, po raz drugi z rzędu, zajęła pozycję lidera wśród firm świadczących usługi dla konsumentów.

Indeks Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones jest najdłużej funkcjonującym globalnym rankingiem uwzględniającym przedsiębiorstwa, które w swojej działalności biznesowej kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju. Powstał dzięki współpracy Dow Jones Indexes, Dow Jones Sustainability Index Europe (dawniej STOXX Limited) i SAM Group. Jest połączeniem umiejętności i bogatych doświadczeń trzech partnerów: autora najbardziej znanego na świecie indeksu giełdowego, Dow Jones Indexes, wiodącego wydawcy indeksów europejskich i uznanego na świecie pioniera społecznie odpowiedzialnego inwestowania oraz SAM Group. Ranking powstał w oparciu o szczegółową analizę wyników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych z uwzględnieniem takich kwestii, jak ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie marką, efektywność zużycia zasobów, standardy łańcucha dostaw i warunki pracy.

DJSI pokazał, że Sodexo, które już miało pozycję lidera tego rankingu, poprawiło swoje wyniki, szczególnie w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzonych działań charytatywnych i ochrony środowiska. Dla przykładu w ubiegłym roku firma zaangażowała swoich dostawców, klientów i konsumentów do realizacji ambitnego celu i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 34% do 2020 roku.

Ponadto eksperci DJSI docenili również zarządzanie łańcuchem dostaw Sodexo oraz prowadzoną politykę personalną, zgodnie z którą:

97 procent nowych pracowników jest zatrudnianych ze społeczności lokalnych, w których funkcjonuje firma
kobiety stanowią 43% kadry kierowniczej średniego szczebla oraz 38% Zarządu Spółki
Sodexo zaspokaja potrzeby żywieniowe ponad 50 milionów ludzi w 80 krajach, w których działa i konsekwentnie promuje zdrowy styl życia i prawidłowe odżywanie.

Sodexo jest obecne w rankingach Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) oraz Dow Jones Sustainability Index Europe (dawniej STOXX) od 2005 roku. Obecność w obu indeksach potwierdza silną pozycję Sodexo w sektorze firm świadczących usługi outsourcingowego.

Odpowiedzialną postawę firmy Sodexo Polska On-site Services, polskiego oddziału Grupy Sodexo, doceniła również Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), która przyznała firmie wyróżnienie w Konkursie Lodołamacze 2015. Nagrodę przyznano za wspieranie różnorodności i głośne sprzeciwianie się wykluczeniu. Organizatorzy podkreślili, że firma w pełni szanuje i respektuje prawa człowieka w miejscu pracy, a polityka przedsiębiorstwa opiera się na różnorodności i integracji, respektowaniu praw człowieka, a także promocji bezpieczeństwa oraz zdrowia wśród zatrudnionych.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz